Hội Nghị Bàn Tròn Về Trưng Cầu Dân Ý Và Biển Đông

(Tiếng Việt bên dưới)

US Representatives and Senators converged on an online event this last week. Eighty-six organizations from all over the world had a roundtable conference on the results of a referendum which solicited the opinions of the Vietnamese people on China’s aggression in Vietnam’s East Sea (aka South China Sea). Millions of Vietnamese participated, with 95% of respondents in favor of legal action against China in international courts.

Applauding the effort of all the organizations involved, Congressman Alan Lowenthal stated, “we must hold China accountable to the 1986 PCA’s decision. I joined you in standing up against the PRC’s aggression in Vietnam’s East Sea.” Congresswoman Stephanie Murphy spoke to the conference on the need to stand up for American interests in the face of aggression from China.

Congressman Ted Yoho expressed concerns about the so-called “nine-dash line” and reminded conference’s participants that “the United States stand with you and your support of free and open maritime zone in the Southeast Asian Sea and the East Sea.”

In his remark, Senator John Cornyn promised, “to continue fighting against Chinese attempt to insert illegitimate claim over the South China Sea. It’s crucial for the security and prosperity of the international community the SCS remains free from Chinese coercion.”

Senator Mark Warner cautioned, “we have seen China’s very aggressive actions in the South China Sea. The Chinese Communist Party has hugely expansionist tendency that should be of concern to anyone in Southeast Asia.”

The conference also enjoyed the participation from other congressional offices, specifically of Congressman Ron Wright (TX), Congressman Ro Khanna (CA), and four other offices.

The organizers noted that the referendum was accomplished in the backdrop of Vietnam’s new “Cybersecurity Law”. The Vietnamese communist government often blocked access to the referendum and threatened its participants. According to the organizers, they “did not have the illusion that the Vietnamese communist government will heed the wishes of the people and sue China. In fact, we showed the world the opposite that 95% of the Vietnamese people want integrity of their territorial waters and to work within an international legal framework.”

Rejecting visions of a future led by the CCP though the dark images of Tibet, Xinjiang, Hongkong and the South China Sea, the organizers spoke of calling for the UN and the world governments to declare the CCP a Transnational Criminal Organization.

Các đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã hội tụ trong một hội nghị trực tuyến, với 86 tổ chức từ khắp nơi trên thế giới để họp bàn về kết quả cuộc trưng cầu ý kiến người dân Việt Nam về hành động gây hấn của Trung Cộng ở Biển Đông. Hơn 1.1 triệu người Việt đã tham gia, với 95% ủng hộ việc khởi kiện Trung Cộng tại các tòa án quốc tế.

Hoan nghênh nỗ lực của tất cả các tổ chức liên quan, Dân biểu Alan Lowenthal tuyên bố, “Chúng ta phải quy trách nhiệm cho Trung Cộng và buộc họ phải tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế. Tôi sẽ cùng các bạn đứng lên chống lại sự xâm lăng của Trung cộng trên Biển Đông.” Nữ Dân Biểu Stephanie Murphy phát biểu trước hội nghị về sự cần thiết phải đứng lên vì lợi ích của Mỹ trước sự xâm lược từ Trung Cộng.

Dân biểu Ted Yoho bày tỏ quan ngại về cái gọi là “đường chín đoạn” và nhắc nhở cử tọa rằng “Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng các bạn và việc các bạn ủng hộ một khu vực hàng hải tự do và rộng mở ở Biển Đông Nam Á và Biển Đông”.
Trong diễn văn của mình, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn nhấn mạnh: “Giờ đây, điều quan trọng hơn bao giờ hết là người dân phải đứng lên chống lại Trung Cộng xâm lăng Biển Đông.” Ông hứa sẽ “tiếp tục tranh đấu chống lại toan tính của Trung Cộng áp đặt yêu sách phi pháp ở Biển Đông. Điều tối quan trọng cho nền an ninh và sự thịnh vượng của cộng đồng quốc tế là Biển Đông không bị Trung Cộng cưỡng chiếm”.

Thượng Nghị Sĩ Mark Warner lưu ý: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang có khuynh hướng bành trướng khổng lồ. Đây phải là mối quan tâm cho tất cả mọi người ở Đông Nam Á”.

Hội Nghị cũng có sự tham gia của các văn phòng đại biểu khác, đặc biệt là của Dân biểu Ron Wright, Dân biểu Ro Khanna và bốn văn phòng khác.
Ban tổ chức lưu ý rằng cuộc trưng cầu ý dân đã được thực hiện trong bối cảnh “Luật An ninh mạng” mới của Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường chặn truy cập vào cuộc trưng cầu ý dân và đe dọa những người tham gia. Theo ban tổ chức, họ “không ảo tưởng rằng nhà cầm quyền CSVN sẽ lưu tâm đến nguyện vọng của người dân và kiện Trung Cộng. Trên thực tế, chúng ta đã chứng tỏ với thế giới điều ngược lại là 95% người Việt muốn chủ quyền lãnh hải và hành hoạt trong một khuôn khổ luật pháp quốc tế.”

Từ chối viễn ảnh về một tương lai do ĐCSTQ thống lãnh qua những hình ảnh đen tối của Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông và Biển Đông, ban tổ chức kêu gọi LHQ và các chính phủ trên thế giới tuyên bố ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!