CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ Cấu Tổ Chức

Liên Hội Người Việt Canada
Nhiệm Kỳ 2019-2021

Ban Chấp Hành:

– Tổng Thư Ký: Ông Trần Văn Đông (Saskatoon)
– Phó Tổng Thư Ký: Ông Trương Minh Trí (Ottawa)

Ban Kiểm Soát:

– Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc (Ottawa)
– Ông Trần Trân (Edmonton)

Ban Cố Vấn:

– Bác sĩ Đào Bá Ngọc (Montreal)
– Võ Ngọc Khôi (Edmonton)

Chủ Tịch Đoàn:

– Ông Trần Văn Nhã – Đại Diện (Sherbrooke)
– Ông Nguyễn Thái Trung – Đại Diện dự khuyết 1 (Saskatoon)
– Ông Bùi Văn Hai – Đại Diện dự khuyết 2 (Calgary)
– Bà Nguyễn Ngọc Tuyết (Halifax)
– Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga (Montreal)
– Bà Nguyễn Danh Lam (Ottawa)
– Bác sĩ Lê Thuần Kiên (Toronto)
– Ông Nguyễn Bá Lực (Windsor)
– Ông Nguyễn Văn Ba (Manitoba)
– Cô Amy Dương (Edmonton)

Các Ủy Viên:

– Uỷ Viên Nội Vụ: Ông Lê Hoàng Châu (Montreal)
– Uỷ Viên Truyền Thông: Anthony Chim (Calgary)
– Uỷ Viên Xã Hội: Bà Đặng Thị Danh (Montreal)
– Uỷ Viên Văn Hóa: Bà Nguyễn Ngọc Duy Hân (Toronto)

Các Hội Thành Viên:

Calgary – Edmonton – Halifax – Manitoba – Montreal – Ottawa – Saskatoon – Sherbrook – Toronto –Vancouver – Windsor

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!