Tin Tức

Thông Báo Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Liên Hội Người Việt Canada

Để đánh dấu 40 năm từ khi thành lập Liên Hội Người Việt tại Canada năm 1980, Liên Hội Người Việt Canada (The Vietnamese Canadian Federation) dự trù sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm vào lúc 19 giờ (giờ Ottawa) ngày 19 tháng 9 năm 2020 tại phòng họp ở Ottawa, hoặc bằng video viễn liên (Zoom) nếu còn ảnh hưởng của COVID-10...

Read More »

Thông Điệp của Liên Hội Người Việt Canada về Đại Dịch COVID-19

Thưa quý đồng hương cộng đồng người Việt tại Canada, Tình hình đại dịch COVID-19 hiện đã thành mối đe dọa toàn diện. Từ một vấn đề y tế, bệnh dịch đã gây nguy hiểm, xáo trộn và khủng hoảng trên nhiều lãnh vực thiết yếu trong đời sống chúng ta, và áp đảo hầu như khắp nơi trên thế giới....

Read More »

Đại Hội Đồng Bất Thường Liên Hội Người Việt Canada, Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Để thi hành án lịnh của tòa Thượng Phẩm Bristish Columbia về vụ thưa kiện của Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver với các thành vien trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ (2016-2018). Chủ Tịch Đoàn gồm 11 hội thành viên của Liên Hội đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng Bất Thường bầu lại ban lãnh đạo chính thức theo những điều được nêu rõ trong án lịnh.

Read More »

Vietnamese Canadian Federation Special General Assembly, April 14, 2019

To comply with the ruling by the Supreme Court of British Columbia regarding the Vietnamese Canadian Community in Greater Vancouver Society’s petition against the 2016 to 2018 Executive Committee of the Vietnamese Canadian Federation (VCF), the Council of Presidents made up of 11 Member Associations of the VCF decided to hold a Special General Assembly to elect a new official leadership as required by the ruling.

Read More »

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Ottawa về Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 3 tại Tiền Đình Quốc Hội Canada

Liên Hội Người Việt Canada cùng với Cộng Đồng Người Việt Ottawa và các thành viên khác (Montréal, Toronto, Sherbrooke) sẽ tổ chức buổi Lễ ThượngKỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa tại tiền đình Quốc Hội Canada. Trong buổi lễ này, chúng ta sẽ có sự hiện diện của các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Đại Diện Chính Phủ Canada cùng với thân hào nhân sĩ và đồng bào từ khắp nơi về tham dự.

Read More »

Thông Báo: Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020 ngày 15/09/2018 tại Ottawa

Ngày 15/09/2018 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị LHNVC đã kêu gọi và tổ chức Đại Hội Đồng thường kỳ của LHNVC với sự tham dự của 7/11 Hội Thành Viên gồm Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Sherbrooke, Toronto và Saskatoon qua viễn liên...

Read More »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!