Thông Báo về việc Đóng niên liễm cho LHNVC năm 2016, 2017

Ngày 23/09/2018

Kính gởi : Quý Hội Thành Viên của Liên Hội Người Việt Canada,

v/v : Đóng niên liễm cho LHNVC năm 2016, 2017

Kính thưa quý Hội,

Là một hội đoàn đã sinh hoạt lâu năm, chắc chắn quý hội biết việc đóng niên liễm cho hội đoàn rất quan trọng trong việc điều hành của hội đoàn, cũng như qua đó, thể hiện sự liên kết chặt chẽ với hội đoàn đó.

Theo sự cho biết của chị Lisa Dietrich, tân thủ quỹ Liên Hội Người Việt Canada , Liên Hội chưa nhận được tiền niên liễm của quý Hội trong 2 năm 2016, 2017.

Nếu không có gì trở ngại, xin quý hội có thể đóng niên liễm năm 2018 luôn.

Niên liễm của mỗi hội thành viên được quy định tùy theo số hội viên như sau:

$100/năm cho các Hội Thành Viên có dưới 50 hội viên;
$200/năm cho các Hội Thành Viên có từ 51 hội viên đến 100 hội viên;
$300/năm cho các Hội Thành Viên có trên 100 hội viên.

Xin quý Hội vui lòng gởi niên liễm đến địa chỉ sau đây:
THE VIETNAMESE CANADIAN FEDERATION
2100 FINCH Avenue WEST, SUITE 105
TORONTO, ON. M3N 2Z9

Chi phiếu xin đề : Vietnamese Canađian Federation
hay E-Transfer qua email của Liên Hội : lhnvc.vcf@gmail.com

Theo tinh thần của Điều Lệ mới của LHNVC, điều 3.01**, dựa trên bản Điều Lệ mẫu (Model By-Laws)* của NFP Corporations Act, quý Hội sẽ tự động bị mất tư cách Hội Thành Viên của LHNVC cho đến khi quý vị đóng đầy đủ niên liễm, muộn nhất là ngày 31/10/2018.

Kính mong quý Hội vui lòng thực hiện điều rất thông thường này để chúng ta cùng nhau giữ vững LHNVC của chúng ta.

Trân trọng,
Thay mặt HĐQT LHNVC,

Đào Bá Ngọc
Chủ tịch HĐQT LHNVC

TB : Nếu Hội thành viên nào đã đóng niên liễm rồi, xin vui lòng không để ý đến thư này.

*Section 3 – Membership dues, termination and discipline (Model By-Laws)

3.01 Membership Dues

Members shall be notified in writing of the membership dues at any time payable by them and, if any are not paid within one (1) calendar month of the membership renewal date, the members in default shall automatically cease to be members of the Corporation.

**Section 3 – Membership Dues, Termination and Discipline (By-Laws 2018 của LH)

3.01 Membership Dues

Members shall be notified in writing of the annual membership dues by the Treasurer of VCF. Annual membership from January 1 to December 31 is due at the end of February in the following year. If the annual membership due and any outstanding dues are not paid within ten (10) calendar months of the membership renewal due date, the Members in default shall automatically cease to be Members of VCF.