Menu

Liên Lạc

Liên Hội Người Việt Canada

2100 Finch Avenue West, Suite 105
Toronto, ON M3N 2Z9
Canada

Điện thoại : 905.891.8588 • Fax : 905.891.8589
Trang mạng : www.vietfederation.cawww.vietboatpeoplemuseum.ca
Điện thư: lhnvc.vcf@gmail.com