Menu

Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày con tàu nhân đạo Cap Anamur ra khơi, cứu vớt thuyền nhân Việt Nam trên biển Đông

Tin tức về Lễ Kỷ Niệm 35 năm Cap Anamur cứu vớt thuyền nhân Việt Nam, trên chương trình Truyền hình của Đức quốc.
 Xem ở phút thứ 12:07