Menu

Giải Thưởng Văn Học 2014 của Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

Trong hoài bão giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam, cũng như ước muốn thu nhập những tư liệu xã hội, lịch sử quý giá trong bước ngoặt quan trọng của dân tộc, Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do quyết định tổ chức Giải Văn Học kỳ IV ngõ hầu vinh danh những công trình biên khảo, nghiên cứu, nghị luận giá trị với trọng tâm là khối người Việt tỵ nạn tại hải ngoại và chú trọng vào các lãnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị, xã hội.

giai-thuong-van-hoc- 2014-QTYSVNTD-1
giai-thuong-van-hoc- 2014-QTYSVNTD-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *