Menu

Tin Tức

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA tường trình VỀ TÌNH TRẠNG LÂM NGUY HIỆN NAY (06/2017) CỦA DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN VÀ TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA

Vào năm 2005, Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) khởi xướng dự án xây cất Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) để có chỗ triển lãm những hình ảnh, di vật, hành trình của những người vuợt biển đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền; đồng thời cũng nhằm mục đích lưu truyền cho con cháu biết về một thời kỳ lịch sử thương đau nước mất nhà tan do chế độ cộng sản gây ra sau ngày 30/04/1975....

Read More »