Tin Tức

Thông Điệp của Liên Hội Người Việt Canada về Đại Dịch COVID-19

Thưa quý đồng hương cộng đồng người Việt tại Canada, Tình hình đại dịch COVID-19 hiện đã thành mối đe dọa toàn diện. Từ một vấn đề y tế, bệnh dịch đã gây nguy hiểm, xáo trộn và khủng hoảng trên nhiều lãnh vực thiết yếu trong đời sống chúng ta, và áp đảo hầu như khắp nơi trên thế giới....

Read More »

Đại Hội Đồng Bất Thường Liên Hội Người Việt Canada, Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Để thi hành án lịnh của tòa Thượng Phẩm Bristish Columbia về vụ thưa kiện của Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver với các thành vien trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ (2016-2018). Chủ Tịch Đoàn gồm 11 hội thành viên của Liên Hội đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng Bất Thường bầu lại ban lãnh đạo chính thức theo những điều được nêu rõ trong án lịnh.

Read More »

Vietnamese Canadian Federation Special General Assembly, April 14, 2019

To comply with the ruling by the Supreme Court of British Columbia regarding the Vietnamese Canadian Community in Greater Vancouver Society’s petition against the 2016 to 2018 Executive Committee of the Vietnamese Canadian Federation (VCF), the Council of Presidents made up of 11 Member Associations of the VCF decided to hold a Special General Assembly to elect a new official leadership as required by the ruling.

Read More »

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Ottawa về Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 3 tại Tiền Đình Quốc Hội Canada

Liên Hội Người Việt Canada cùng với Cộng Đồng Người Việt Ottawa và các thành viên khác (Montréal, Toronto, Sherbrooke) sẽ tổ chức buổi Lễ ThượngKỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa tại tiền đình Quốc Hội Canada. Trong buổi lễ này, chúng ta sẽ có sự hiện diện của các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Đại Diện Chính Phủ Canada cùng với thân hào nhân sĩ và đồng bào từ khắp nơi về tham dự.

Read More »

Thông Báo: Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020 ngày 15/09/2018 tại Ottawa

Ngày 15/09/2018 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị LHNVC đã kêu gọi và tổ chức Đại Hội Đồng thường kỳ của LHNVC với sự tham dự của 7/11 Hội Thành Viên gồm Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Sherbrooke, Toronto và Saskatoon qua viễn liên...

Read More »

KHUYẾN NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ KHOÁNG ĐẠI do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức về DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN ngày 16 tháng 09 năm 2018 tại Ottawa

XÉT RẰNG Việc xây cất một viện bảo tàng thuyền nhân là ước vọng của mọi người tỵ nan cộng sản Việt Nam nhằm lưu lại những chứng tích của một giai đoạn đau thương của lịch sử dân tộc, giúp các thế hệ sau hiểu được những hy sinh và đau khổ của cha ông trên đường đưa họ …

Read More »

Phóng sự Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới ngày 29/09/2018 tại Ottawa

Hưởng ứng lời kêu gọi Tổng Biểu Tình Toàn Thế Giới ngày 29/09/2018 của Cộng đồng người Việt tự do hải ngoại, Liên Hội Người Việt Canada đã cùng các hội thành viên như Toronto, Montreal, Sherbrooke và Ottawa liên kết với các đoàn thể của cộng đồng người Việt tại Canada, đặc biệt từ hai thành phố lớn là Toronto và Montreal, tổ chức một cuộc biều tình ngay tại tiền đình Quốc Hội Canada...

Read More »

Tâm Thư của Liên Hội Người Việt Canada

Ngày 16/09/2018 sắp tới tại Ottawa là một ngày lịch sử cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở Canada nói chung và Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nói riêng, vì đó là ngày LHNVC muốn giải quyết dứt khoát Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) với sự có mặt đông đảo của quý đồng hương.

Read More »