Menu

Biểu tình ủng hộ cách mạng Hoa Lài tại Việt Nam và phản đối Trung Cộng cướp đất Việt Nam

Chủ Nhật, 17-4-2011

Trước cao trào đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Bắc Phi, Trung Đông và đang lan rộng đến Á châu, cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia đang lan dần đến Trung Cộng và Việt Nam. Ở trong nước, Khối 8406 và các nhà đấu tranh như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã lên tiếng kêu gọi toàn dân đứng lên đấu tranh theo gương của Đông Âu trước đây và các nước ở Bắc Phi và Trung Đông hiện nay. Cuộc xuống đường của Dân Oan mới đây ở Sài Gòn kết hợp với những cuộc xuống đường tại quốc nội và hải ngoại sẽ dẫn đến những biến động lớn trong quần chúng, và đưa đến cuộc cách mạng Hoa Lài thật sự tại Việt Nam.

Để hỗ trợ lời kêu gọi của phong trào đấu tranh quốc nội và chuyển lửa đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, và cũng để phản đối Trung Cộng đang dần dần cướp đất và biển của Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, với sự hợp tác của các hội đoàn người Việt tại Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa và các thành phố khác, sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Ottawa vào ngày Chủ Nhật, 17-4-2011, chương trình như sau:

13g – 14g: trước Toà Đại Sứ Trung Cộng, 515 St. Patrick St.;
14g30 – 15g30: trước Toà Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam, 470 Wilbrod St.

Sẽ có hơn 300 người tham dự cuộc biểu tình này, với lời phát biểu cảm tưởng của các nhân sĩ Canada và đại diện của các tổ chức tham dự.

 

Phổ biến ngày 15-4-2011
Liên Hội Người Việt Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *