Menu

Admin

Đại Hội Đồng Montreal Sept 10-11, 2016

Hội Đồng Quản Trị ( Chủ Tịch Đoàn ): Nhiệm kỳ 1 năm – Chủ tịch: Bs. Đào Bá Ngọc – Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia vùng Montréal – Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thái Trung – Chủ tịch Hội Nguời Việt Saskatoon Ban Chấp Hành: Nhiệm Kỳ 2 năm – Chủ tịch: Bs. Lê Thuần Kiên – …

Read More »

ĐẠI HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

ĐẠI HỘI ĐỒNG MONTRÉAL ngày 10 và 11-09-2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT CỦA LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA   Từ cái đêm họp viễn liên ngày 27-07-2016 đáng nhớ ấy, với sự tham dự của 11 vị chủ tịch và đại diện chủ tịch của 11 Hội Thành viên Liên Hội (Nova Scotia, Ottawa, Montréal, Toronto, Sherbrooke, Windsor, Saskatoon, …

Read More »

Letter to Mayor of Surrey

Dear Madam Mayor and Surrey City Council members, In support of a plea for better representation of the Vietnamese Canadians at the Surrey Fusion Festival...

Read More »

Tường trình Nansen Gala June 5 2016

Với truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của các dân tộc châu Á, Liên Hội Người Việt Canada đã có sáng kiến thực hiện buổi Hội ngộ Trái tim của Tự do (Hearts of Freedom Gala) ghi nhớ 30 năm Canada nhận Huy chương Nansen do Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc trao tặng vào năm 1986, vì đã tự nguyện mở rộng vòng tay và con tim đón nhận rất nhiều người tỵ nạn trong số đó có 60,000 người tỵ nạn Đông Dương gồm: 50,000 người Việt Nam 10,000 người Cam-Bốt và Lào từ năm 1975 đến năm 1985.

Read More »

Nansen 30th Anniversary Celebration

[fwduvp preset_id=”8″ playlist_id=”0″] Phóng sự CBC: Phỏng Vấn Mr. Tran Van Nha, Chu Tich Doan Lien Hoi Nguoi Viet Canada [tnc-pdf-viewer-iframe file=”http://vietfederation.ca/docs/Nansen-Program-Booklet-Final-Print-June-1.pdf” width=”1024″ height=”1950″ download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”false” zoom=”true” open=”true” logo=”false” pagenav=”true” find=”true”]

Read More »